5 ศัพท์ทางการกับไม่เป็นทางการ

03/11/2019

ในบางสถานการณ์ การใช้คำศัพท์นั้นสามารถเลือกหลายคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันมาแทนกันได้ วันนี้เรามาดู 5 ตัวอย่างที่ใช้แทนกันแต่อยู่ในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

FormalInformalMeaning
AllowLetให้ทำ, ลอง
EnquireAskสอบถามข้อมูล
VerifyCheckตรวจสอบ
AssurePromiseยืนยัน
Request Ask for ร้องขอ